Båtarna

Vår samarbetspartner har en båt för sportfiske som är 11 meter lång. Denna båt är en Blackwatch anpassat för 4 fiskande + reseledare. Under 2021 så planeras det för att köpa in ytterligare en båt i samma storlek. Ombord finns en kapten med medhjälpare som ser till att ni har det bra ombord och kommer göra sitt yttersta för att ni skall lyckas med de mål ni satt upp för turen. Båten är utrustad med modern elektronik och säkerhetsutrustning. All besättning är utbildade i första hjälpen.