Klimat

Rodrigues Island har ett behagligt klimat med en medeltemperatur som varierar mellan 25-29 grader över året. Som allra varmast är det under perioden januari till mars där temperaturerna vanligtvis ligger mellan 28-35 grader och fiskesäsongen sträcker sig från september – maj. Klimatet är både torrare och varmare än Mauritius och ön är frodig med träd, kullar, gröntäckta fält och kalkformationer längst kusterna. Korallreven utanför Rodrigues Island har inte någon påverkan från yttre korallrev, i form av zooplankton från andra korallrev och därför skapas här helt unika ekosystem.