Klimat

Klimatet på Andamanerna är under perioden november – maj soligt med medeltemperaturer runt 27-29 grader. Öarna är frodiga med mycket träd och växtlighet och sprudlar av grönska. Terrängen är kuperad och djurlivet kring öarna är stort. Havet ligger oftast lugnt kring Andamanerna och det är sällan några större mängder med vind att tala om vilket medför riktigt bra förhållanden för fiske. Under perioden juni-oktober är vädret desto svalare med mer regn och vind. Fiskesäsongen sträcker sig från oktober till maj med stabilt fisket under hela säsongen efter GT (Giant Trevally) samt bra artrikedom och senare på säsongen vandrar stora bestånd av gulfenad tonfisk in under månaderna mars till maj.