Fisket

Ytvattensfisket med popper och stickbait är allra populärast och oftast det som praktiseras mest kring Andamanerna. Fiskeområdena är kuperade med stor variation som skapar ideala förutsättningar för ett fartfyllt ytvattensfiske tack vare en god strömsättning. Längs dessa strukturer och grundtoppar finns rikliga bestånd utav GT (Giant Trevally) men även gott om snappers, jobfish, dogtooth tuna, barracudor, groupers och mycket mer. Desto närmare djupkanten man kommer, desto mer ökar chansen för pelagiska frisimmare som wahoo, dogtooth tuna, dorado och gulfenad tonfisk.

Förutom ett fantastiskt ytvattensfiske erbjuder också Andamanerna ett spännande jiggingfiske längs den kuperade struktur som området har att erbjuda. Här fungerar speedjigging allra bäst och arter som dogtooth tuna, rusty jobfish, rainbow runner, groupers, GT och gulfenad tonfisk står för de vanligaste fångsterna. Vill man även prova på lite lättare fiske, som variation till den energitömmande speedjiggingen eller helt enkelt för att rikta sitt fiske mot fler arter är slowjigging ett utmärkt alternativ, inte minst på lite grundare vatten med lättare jiggar. Ett fiske vi varmt rekommenderar som inte bara är roligt utan grymt effektivt också!

Säsongen sträcker sig från oktober till maj med stabilt ytvattensfiske efter GT under hela säsongen. Skulle ytvattensaktiviteten avta så går man över till jigging för att öka chanserna igen. Den gulfenad tonfisken kommer också in i större stim under månaderna mars – maj.